Da echilibrul subțire

da echilibrul subțire

sfaturi pentru a pierde greutate burta gras

Etimologie[ modificare modificare sursă ] În lb. Cei doi termeni au fost inventați în de geologul american Clarence E. Mai mulți autori printre care și Aristotel au consemnat faptul că în rocile de pe vârfurile unor munți se găsesc fosile ale unor animale marine, concluzionând că acestea s-au format în mare și apoi au ajuns în poziția actuală, dar ei nu indică nici un mecanism plauzibil pentru acest fenomen.

pierdere în greutate extraordinară în 8 zile

În sec. Primele idei[ modificare modificare sursă ] Apariția primelor idei și ipoteze cu privire la ceea ce azi este cunoscut sub numele de izostazie este legată de una din controversele ce au frământat lumea științifică de la sfârșitul sec.

Măsurarea meridianului terestru a elucidat această dilemă dar a generat o altă problemă de geodezie : găsirea unei explicații pentru diferența dintre valoarea observată sau măsurată și valoarea teoretică a abaterii verticale observată lângă mase semnificative lanțuri muntoase mari. Explicarea acestei discrepanțe a condus l-a descoperirea anomaliilor locale ale câmpului gravitațional terestru, a determinat modificarea conceptelor privind compoziția și structura straturilor superioare ale Tls slăbiți, și, în subsidiar, la emiterea în anul de către Airy și Pratt a celor două ipoteze izostatice diferite dar complementare.

Înastronomul și matematicianul italian R. Deși valoroasă, ideea a avut un impact mic asupra gândirii geologice din timpul său. Înlegat de teoria contracțieimatematicianul englez John Federick Wiliam Herschel scrie într-o scrisoare adresată geologului englez C. Ideea da echilibrul subțire fost preluată și dezvoltată mai târziu de matematicianul englez Charles Babbage În decembriematematicianul englez Henry Prattîntr-o comunicare făcută la Royal Society arată că adevăratul motiv al discrepanței constatate de topometrul și geograful englez George Everestîntre distanțele calculate prin triangulație și cele determinate prin măsurători astronomice pentru două stații Kalina și Kaliaanpur din apropierea munților HimalaiaIndianu este cel indicat de da echilibrul subțire un elipsoid de referință incorect ales și mici erori de închidere în măsurătorile de triangulație.

Pratt reia ideea lui Bourger atracția gravitațională a muntelui perturbă local direcția firului cu plumb ceea ce introduce erori în poziția astronomică dacă pentru stabilirea acesteia se folosește această direcție.

El ajunge la concluzia că muntele are o masă suficient de mare pentru a determina o abatere de la verticală de 3 ori mai mare decât cea observată, afirmă că nu înțelege cauza acestei diferențe, dar că va investiga problema mai târziu.

Formularea primelor ipoteze[ modificare modificare sursă ] Pentru a explica anomalia gravitațională negativă locală observată în aproprierea munților scăderea atracției gravitaționalePratt și Airy au emis în perioadadouă ipoteze diferite și complementare, ambele fiind caracterizate mai târziu ca izostatice.

Atât Airy cât și Pratt presupun că iregularitățile suprafeței terestre sunt echilibrate de diferențele de densitate a rocilor de sub elementele topografice ale scoarței terestre. Ipoteza lui Airy[ modificare modificare sursă ] Înla puțin timp după comunicarea din a lui Prattastronomul englez George Biddell Airy prezintă o comunicare la Royal Society în care oferă da echilibrul subțire altă explicație pentru discrepanțele da echilibrul subțire de G.

Everestbazată pe concepte simple de fizică și nu pe calcule matematice.

pierderea în greutate a mesei domnului

Spre deosebire de PrattAiry nu este monkey pierde în greutate de discrepanțe, pe care, spune el, le anticipase.

În anumite condiții la marginea regiunilor înalte cum ar fi platourile continentale apar fisuri sau crăpături.

Piață subțire

Ipoteza lui Pratt[ modificare modificare sursă ] Înîntr-o altă comunicarePratt da echilibrul subțire ideile lui Airy ce nu erau în concordanță cu teoria contracției al cărui adept era Prattreluând și dezvoltând ideile sale enunțate în cu privire la echilibrul straturilor superioare ale Pământului.

Conform lui Prattsub nivelul mării atât sub oceane cât și sub continentescoarța terestră are o grosimea constantă. Da echilibrul subțire se realizează în profunzime, la o adâncime constantă nivel de compensațieaceeași sub continente și oceane. Aceasta implică variația densității rocilor în funcție de relief: cu cât este mai mare altitudinea reliefului la suprafață, cu atât este mai mică densitatea rocilor de dedesubt.

de ce eliminați grăsimea din stoc

În și Pratt prezintă alte două comunicări la Royal Society în care-și expune punctul său de vedere bazat pe teoria contracțieicu privire la cauza existenței depresiunilor și elevațiilor de la suprafața Pământului: acestea sunt produsul contracției și dilatării termice.

Fisher face și o analogie între scoarță și gheața care se sparge în blocuri ce se înalță sau coboară, reîngheață și plutesc în continuare deasupra apei.

Înofițerul și geologul american Clarence E. Dutton —dă un nume acestei stări de echilibru pe care-l propune comunității științifice în vezi Etimologie. Contribuția majoră a lui Dutton la dezvoltarea izostaziei constă însă în faptul că, preluând și dezvoltând ideile lui Fisher evidențiază importanța acesteia pentru geologie: prin izostazie pot fi explicate destule realități și fenomene geologice, printre care fenomenul de subsidență a bazinelor sedimentare și înălțarea progresivă a lanțurilor muntoase.

cum a pierdut kim în greutate

În viziunea sa, ambele fenomene sunt rezultatul reechilibrării izostatice a unor regiuni unde s-au produs perturbații majore a încărcărilor prin da echilibrul subțire, respectiv eroziune. Modelul Pratt - Hayford[ modificare modificare sursă ] Îninginerul și geodezul american John Fillmore Hayford pune într-o formă mai precisă modelul de compensare izostatică propus de Pratt : compensarea izostatică este uniformă; stratul compensator este situat sub munte și se întinde până la adâncimea de compensație [ DC ], unde echilibrul predomină; densitatea scoarței deasupra nivelului mării este aceeași cu densitatea scoarței în zona de coastă pe litoral [ ρl ]; densitatea scoarței sub nivelul mării [ ρl ] variază lateral, fiind mai mică sub munte decât sub ocean; adâncimea de compensație [ DC ] este peste tot pe întreg pământul egală.

Traducere "Grat zwischen" în română

Contribuția lui Barrell. Dar dacă o astfel de zonă există ea trebuie să exercite un control fundamental în da echilibrul subțire terestră, atât asupra deformațiilor verticale cât și a celor tangențiale ….

Diferența dintre litosferă și astenosferă constă doar într-un comportament mecanic da echilibrul subțire elastic, respectiv plastic cauzat de creșterea temperaturii cu adâncimea. Barrel fixează granița dintre cele două straturi la o adâncime de cca. Modelul propus de Barrell este similar cu modelul Airy în care compensarea izostatică se realizează prin modificarea grosimii scoarței terestre, dar, diferă prin faptul da echilibrul subțire ține cont și de rezistența la forfecare a litosferei, iar compensarea izostatică se produce în astenosferă.

Modelul Vening-Meinesz[ modificare modificare sursă ] Geodezul și geofizicianul olandez Felix Andries Vening Meinesz plecând de la de la faptul că anomaliile gravitaționale de mare întindere regionale descoperite și măsurate de el în perioadaatât la nivelul foselor oceanice cât și la frontiera continentală nu puteau fi explicate prin izostazia clasică Airy și Prattreia ideile lui Barrell flexura unei litosfere elastice și lărgește conceptul clasic de izostazie care, începe să fie cunoscut sub numele de conceptul de izostazie regională.

Perimetrul acestei regiuni, în care este distribuită compensarea este specificată de un parametru [ R ] numit raza de regionalitate care este de ordinul a km.

Meinesz consideră că litosfera poate suporta tensiuni laterale importante și se poate deforma sub acțiunea forțelor sau a tensiunilor ce acționează la o scară de timp geologică.

Vă explicăm ce este echilibrul în fizică și cele trei stări diferite ale sale. De asemenea, simțul echilibrului și alte utilizări ale termenului. Ce este echilibrul?

Litosfera este modelată printr-o placă elastică subțire infinită nedivizată în blocuri iar astenosfera este privită ca un fluid perfect, incompresibil și fără viscozitate.

Topografia este privită ca o sarcină verticală, având o anumită geometrie și o anumită distribuție.

Factorul de lichiditate Ce este o piață subțire? O piață subțire la orice schimb financiar este o perioadă de timp care se caracterizează printr-un număr mic de cumpărători și vânzători, indiferent dacă este vorba de un singur stoc, un întreg sector sau întreaga piață.

Litosfera va răspunde analog cu o placa elastică subțire: se deformează se produce o flexură. Dupăca urmare a studiilor lui Vening Meineszconceptul de izostazie regională și faptul că litosfera se comportă aproximativ ca o placă subțire în răspunsul la încărcări a fost larg acceptat.

O grosime elastică [ Te ] mare corespunde la o litosferă tare în care eforturile elastice susțin o fracțiune semnificativă din încărcare și litosfera rezistă la încovoiere rezultând o flexură de dimensiuni mici, pe când o grosime elastică mică implică un grad de rezistență la eforturi mic ce va conduce la o flexură de dimensiuni mari. Izostazia flexurală[ modificare modificare sursă ] În ultimele decade ale sec. XXflexura litosferei propusă de Barrellaplicată și consacrată de Vening Meinesz la măsurătorile gravitației în oceane a fost studiată și cuantificată de mulți alți cercetători.

Ce este echilibrul în artă și de ce contează?

Da echilibrul subțire izostazia regionalăa început să fie cunoscută sub numele de izostazie flexurală. Deformația litosferei este controlată într-o mare măsură de grosimea acelei părți din ea care poate susține eforturile tensiunile elastice pe perioade lungi. Stare ideală de echilibru spre care tinde sistemul format din straturile superioare ale suprafeței terestre, litosfera și astenosfera.

O consecință a acestor ipoteze este că are loc o ajustarea a altitudinii litosferei prin deplasări pe verticală suprafața pământului se mișcă în sus și în jos. Echilibrarea celor două forțe conduce la dispariția acestor deplasări și intrarea sistemului în stare de echilibru izostatic.

Într-un aproximare grosieră forma simplă a teoriei se poate spune că izostazia este principiul lui Arhimede aplicat straturilor superioare ale Pământului.

Ațiputeafiinteresat